Selecteer een pagina

Edu-Connect

Wat is Edu-Connect?

Met Edu-Connect krijgen docenten tijdens het leerproces van hun leerlingen inzicht in de voortgang, de motivatie en het resultaat dat leerlingen verwachten.

Na het afsluiten van een onderwerp evalueren leerlingen hun leerproces en krijgen docenten inzicht in de succesfactoren en de faalfactoren die het door de leerlingen behaalde resultaat hebben beïnvloed.

Tegelijkertijd oefenen leerlingen hun metacognitieve vaardigheden.
Hierdoor neemt hun betrokkenheid toe en worden ze eigenaar van hun eigen leerproces.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.